foto1
TERMINOWE DOSTAWY
foto1
TRANSPORT W CENIE PALIW
foto1
NAJNIŻSZE CENY
Tel.+48 52 381 83 66
poltrans_west@onet.pl

            Firma Poltrans West Sp. z o.o. jest jednym z największych operatorów w branży paliwowej w województwie kujawsko - pomorskim, jak i  województwie dolnośląskim. Od początku istnienia firma Poltrans West dynamicznie się rozwija. Dobrą kondycję firmy i silną pozycję na rynku zawdzięczamy przede wszystkim bogatemu doświadczeniu, wysokiemu kapitałowi założycielskiemu, zaangażowanemu i ambicji, jak też właściwemu doborowi firm współpracujących tak dostawców jak i odbiorców. Od wielu lat jesteśmy w czołówce wielu rankingów. Utrzymujemy najwyższą jakość świadczonych usług, profesjonalizm i elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb Naszych Klientów.

Cel ten realizowany jest poprzez kompetentną, dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą na każdym szczeblu działalności. Nasz personel wychodzi naprzeciw indywidualnym potrzebą klientów, potrafi sprostać najtrudniejszym zadaniom, a ich wiedza jest wykorzystywana do najlepszej obsługi oraz zadowolenia Klienta. 

Zajmujemy się hurtową sprzedażą oleju napędowego. Dysponujemy własnymi bazami paliw, magazynami hurtowymi oleju napędowego oraz taborem autocystern i naczep cystern paliwowych. Uwzględniając oczekiwania klientów oraz rosnące wymagania dotyczące jakości paliwa  firma nasza od wielu lat prowadzi usługi nowoczesnymi środkami transportu. Użytkujemy wyłącznie nowy sprzęt – zarówno ciągniki siodłowe jak i naczepy cystern spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa dystrybucji paliw i posiadają aktualne świadectwa legalizacji Centralnego Urzędu Miar. Posiadamy dopuszczenia Transportowego Dozoru Technicznego, licencje na transport międzynarodowy oraz krajowy wszystkie stosowne licencje i koncesje na obrót paliwami płynnymi.

Nacisk kładziemy na wysoką jakość oferowanego produktu i usług. Prowadzimy systematycznie wewnętrzne kontrole na naszych obiektach i środkach transportu. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które szczególnie dba o zadowolenie klienta, a dostarczane paliwo potwierdzamy świadectwem jakości. Poprzez ciągły monitoring możemy zagwarantować bezpieczeństwo jakościowe i ilościowe dostaw.

Nasi  partnerzy zyskują gwarancję ciągłości terminowość dostaw.